Agtech7 (AgTech7)

Agtech7

Tarladan Sofraya Tarım Ve Gıda Teknolojileri Eğitimi İçin Tarım-Gıda İşletmeleri, Akademi ve Yatırım Melekleri Bilgi Müttefikliği Projesi:

AgTech7 Erasmus + Projesi, 5 ülkeden 8 kurumla ortaklaşa yürütülen ve Erasmus + programı tarafından ortaklaşa finanse edilen AgTech7 Projesi, tarımsal eğitimde disiplinler arasılığı kolaylaştırmayı, mühendislikte yenilikçiliğini, tarımsal bilgi birikimini ve girişimcilik becerilerini entegre etmeyi ve aynı zamanda Avrupalı melek yatırımcılarının ve başlangıç hizmet sağlayıcılarının yeni ortaya çıkan tarıma ilişkin anlayışını ilerletmeyi hedeflemektedir. Gelecekteki teknolojik pazar fırsatları. Bu amaçla, Agtech7 ortakları, farklı hedef grupların özel ihtiyaçlarına ve öğrenme alışkanlıklarına uyum sağlamayı amaçlayan 7 tarım teknolojisi öğrenme modülüyle kapsamlı bir müfredatı işbirliği içindedir. 7 tarım teknolojisi öğrenme modülünde, Çiftlik yönetimi bilgi sistemleri için veri analitiği, Tarım-gıda değer zinciri için Blockchain teknolojisi uygulamaları, tarım finansmanında ve sigorta faaliyetlerinde tarım-gıdaya özel yenilikçi uygulamalar, nesnelerin interneti ve uydu sistemlerini kullanarak kaynakların verimliliği ve rekolte arttırma yöntemleri, tarım gıda tedarik zinciri yönetimi optimizasyonunda yapay zeka uygulamaları, tüketiciye özgü yeni pazarlama teknikleri geliştirme, çevik tarım-gıda girişimciliği konusunda katılımcılara işlerini hızlı geliştirme teknikleri eğitimleri yer almaktadır.

Proje Süresi: 01.01.2020 – 31.12.2022

Toplam Bütçe: 893.455,00 Euro

Haber linki