EIT Food Hub Türkiye 2021-2023

EIT-food

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü’nün fon mekanizmaları arasında yer alan EIT Food, gıda sistemini daha sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenilir hale getirmek amacıyla çalışan Avrupa’nın önde gelen gıda inovasyon girişimidir. Yaşar Üniversitesi (YÜ), Boğaziçi Üniversitesi ve Impact Hub İstanbul işbirliği ile, 2021-2023 döneminde EIT Food Hub Türkiye’yi destekleyerek EIT Food faaliyetlerini yürütecek ve Gıda/Tarım Girişimciliği konusunda yaygınlaşma faaliyetleri gerçekleştirecektir.

Yaşar Üniversitesi’nin yapacağı çalışmalar arasında, girişimcilik becerilerini geliştirmek isteyen öğrencileri, mezunları ve araştırmacıları, potansiyel paydaşları belirleyerek bunları uygun EIT Food faaliyetlerine yönlendirmek yer almaktadır.

Ayrıca Yaşar Üniversitesi, alternatif proteinler, sürdürülebilir tarım, hedefli ve kişiselleştirilmiş beslenme, sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği, dijital izlenebilirlik ve önleme içeren dairesel gıda sistemi başlıkları altında 6 yenilikçi alana odaklanarak KOBİ ve Agrifood endüstriyel kümelerini hedefleyen faaliyetleri yaygınlaştıracaktır.