Gıda Dostu Mutfağım

Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü + Yaşar Üniversitesi + TİKA + Azerbaycan Cumhuriyeti Gıda Güvenliği Ajansı,

Bu proje kapsamında hedeflenenler;

  • Gıda zincirinin tüketim basamağında yer alan restoran, lokanta, otel, okul yemekhanesi, hastane yemekhanesi, hazır yemek/tabldot yemek işletmesi gibi toplu tüketim yerlerinde gıda israfının azaltılmasının sağlanması,
  • Toplu tüketim işletmelerinin çalışanlarının bilgisinin arttırılması,
  • Toplu tüketim işletmelerinin mutfaklarında hammaddenin tedarik edilmesinden, ön hazırlık, saklama ve pişirme aşamaları ile son ürünün tüketilmesi aşamaları dahil gıda israfının mümkün olan en az seviyeye indirilmesi,
  • İsrafı önleyici davranışların benimsenerek, toplu tüketim işletmelerinde gıdayı tüketme alışkanlıklarında uzun soluklu değişim sağlanması olmuştur.