Girişimcilik ve İnovasyon Derneği: ABD Büyükelçiliği Hibe Programı

Koordinatör: Herkes İçin Girişimcilik ve İnovasyon Derneği Ortaklar: YÜ + Eğitim ve Gelecek Teknolojileri Derneği + MESA – https: // mesaprogram.org

Projenin genel amacı, gençlerin gıda ve tarım sektöründe aktif rol almasını sağlamaktır. Tarım uygulamalarını genç tarım üreticileri aracılığı ile daha yenilikçi hale getirmek ve iklim değişikliğinin bu sektörler üzerindeki etkilerine karşı yenilikçi uygulamalar oluşturmaktır. Bu kapsamda İzmir’de bir tarımsal inovasyon merkezinin kurulması amaçlanmaktadır.