Sürdürülebilir Hayvancılıkta Nitrat Kirliliğinin Havzada Mekânsal Stratejik Analiziyle İnovatif Bir Tekno-Eko Model Planı

  • İzmir Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında 10 Temmuz 2020 yılında bitirilmiştir.
  • Proje bulgularına göre, Küçük Menderes Havzası’ndaki sularda nitrat kirliliğinin yüksek seviyede olduğu gözlenmiştir ve bu durum sağlık açısından kanser, düşük doğum kısırlık ve birçok hastalıklara risk oluşturmaktadır. Bu yüzden, kırsal alanlarda hayvancılık yatırım alanlarının oluşturulmasına yönelik kamu eliyle koruma odaklı arazi kullanım yönetimi ve planlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, proje konu itibariyle, Türkiye’de kamu eliyle hazırlatılan, ilk resmi havza bazında koruma odaklı kırsal alan planlaması ve örnek pilot modeli olma özelliğini taşımaktadır.