Sürdürülebilir su ürünleri üretim sistemleri

IMPAQT Projesinin amacı; sürdürülebilir Entegre Multitrofik Kültür Balıkçılığı üretimi için çok amaçlı, çok algılayıcılı ve çok fonksiyonlu bir yönetim platformunu üretim alanında geliştirmek ve kullanılır hale getirmektir.

Projenin yürütücüsü olan, farklı ülkelerden, farklı özgeçmişlere sahip 21 ortaktan oluşan konsorsiyum, Mayıs 2018’den Nisan 2021’e kadar, AB kültür balıkçılığının ekolojik olarak güçlendirilmesini teşvik etmek için çalışmıştır. Bu konsorsiyumun içerisinde Yaşar Topluluğu şirketlerinden biri olan, Yaşar Üniversitesi ile bir çok projede de yer alan Çamlı Yem de bulunmaktadır.

https://impaqtproject.eu