TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG)

bigg

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi, Minerva Kuluçka Merkezi ile birlikte 2015’ten bu yana Üniversite içerisindeki bilgi ve altyapının ekonomik ve sosyal değere dönüştürülmesi amacıyla yenilikçi fikirlere ve girişimcilere destek vermektedir.

Bu desteğin etkinliğini artırmak üzere Yaşar Üniversitesi 2018 yılından bu yana TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı kapsamında inovatif iş fikri olan girişimcilerin fikirlerini düzenlediği eğitim ve mentörlük faaliyetlerini proje haline getirerek TÜBİTAK’a iletmektedir.

Bu bağlamda, Türkiye’de yer alan 63 ara yüz kuruluştan biri olan Yaşar Üniversitesi “T-BİGGY” programı tematik alanlarından “Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme” odağında çalışmalarını sürdürmektedir. Program Tarım Girişimcileri tarafından oldukça ilgi görmektedir. Bu ilginin sebebi 2019 yılında ara yüz kuruluş olarak Üniversitemizin Türkiye’de ilk defa sosyal etki odaklı bir teknoloji politikası olan döngüsel ekonomi temalı program yürütme kararı almasından kaynaklanmaktadır. Döngüsel Ekonomi kavramı kaynakların yeniden kullanımı, akıllı tedarik sistemleri, ortak kullanım, enerji verimliliği ve modüler tasarım gibi kavramlar ile sürdürülebilir üretim, temiz teknolojiler ile tüketiciye ekonomik ve uzun ömürlü hizmetler ve ürünler sağlamayı amaçlayan teknoloji başlıkları üstü çatı politikadır. “T-BİGGY” programı bütüncül yaklaşım sergileyen, düşünen ve üreten toplumun farklı kesimlerini öğrencileri, mezunları, sanayi temsilcilerini, çalışanları ve kamu sektörlerini yenilikçi metodolojisi ile bir araya getirmeyi ve yenilikçi, sürdürülebilir ve kapsayıcı çözümleri üreten bir ekosistem oluşturmayı amaçlamış ve bunu gerçekleştirmeyi başarmıştır.

Toplamda 12 girişimci 2 Milyon 400 Bin TL hibe ile ödüllendirilmiştir.